Algemene Ledenvergadering 04-03-2019

Beste leden,

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van The Pioneers op maandag 04-03-2019 in het clubhuis. De vergadering begint om 20:00 uur.

In de bijlage de agenda. De bijbehorende stukken zullen halverwege februari ter inzage op de website worden gepubliceerd. Jullie ontvangen hierover nog bericht.

Het is belangrijk om aanwezig te zijn! Indien je niet in de gelegenheid bent om te komen ontvang ik graag je afmelding.

Met vriendelijke groet,

Henk Mostert

Secretaris

Geef een reactie

Your email address will not be published.